1

Discuz! Board

 找回密码
 立即注册
查看: 265|回复: 6

2015广东一本文理科、美术音乐体育类第一志愿投档

[复制链接]

1

主题

1

帖子

5

积分

积分
5
发表于 2015-8-29 08:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东省2015年第一批本科高校录取工作于12日开始,第一次投档已完成。本文主要介绍了2015广东一本文科、理科、美术类、音乐类、体育类第一志愿投档情况,包括投档人数、投档分数线等。
               
        
         
                  
          广东省2015年第一批本科高校录取工作于12日开始,第一次投档已完成。本文主要介绍了2015广东一本文科、理科、美术类、音乐类、体育类第一志愿投档情况,包括投档人数、投档分数线等。

          今年一本院校第一志愿组投档率文科、理科均超过97%,比上年平均提高2个百分点以上,表明考生志愿填报进一步合理,绝大多数考生能够被投到志愿意向的高校。

          广东省2015年第一批本科理科第一志愿组投档情况

                               

                                                               

                                                                                               

                                                                                                                                [tr]
                                                                                                                                                                淡水桑拿按摩                                                        [td]
                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        院校代码
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                [table]
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                [table]
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        广东省2015年第一批本科理科第一志愿组投档情况
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        院校名称
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        计划数
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        投档人数
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        投档分
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        最低排位
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10001
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        北京大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        20
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        30
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        690
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        66
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10002
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        中国人民大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        48
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        49
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        672
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        667
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10003
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        清华大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        60
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        61
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        687
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        106
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        2(核工程与核技术专业,定向)
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        2
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        676
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        430
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10004
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        北京交通大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        105
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        107
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        622
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        14328
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10005
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        北京工业大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        13
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        14
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        596
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        31867
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10006
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        北京航空航天大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        83
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        83
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        658
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        2191
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10007
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        北京理工大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        76
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        76
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        633
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        8936
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10008
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        北京科技大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        58
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        60
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        622
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        13927
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10010
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        北京化工大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        72
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        79
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        606
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        24603
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10013
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        北京邮电大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        96
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        97
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        625
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        12808
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10019
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        中国农业大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        49
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        50
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        622
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        14352
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10022
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        北京林业大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        86
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        88
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        600
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        29057
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10026
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        北京中医药大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        17
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        18
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        606
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        24215
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10027
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        北京师范大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        20
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        20
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        654
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        2800
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10030
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        北京外国语大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        8
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        8
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        654
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        2802
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10031
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        北京第二外国语学院
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        18
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        19
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        609
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        22372
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10033
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        中国传媒大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        28
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        29
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        631
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        9921
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10034
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        中央财经大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        75
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        79
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        650
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        3661
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10036
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        对外经济贸易大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        49
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        49
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        655
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        2713
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10043
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        北京体育大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        12
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        12
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        581
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        46701
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10052
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        中央民族大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        8
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        609
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        22102
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10053
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        中国政法大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        49
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        50
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        636
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        7930
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10054
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        华北电力大学(北京)
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        87
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        87
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        615
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        18325
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10055
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        南开大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        53
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        56
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        655
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        2621
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10056
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        天津大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        57
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        58
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        632
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        9347
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10070
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        天津财经大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        30
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        30
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        607
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        23874
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10079
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        华北电力大学(保定)
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        82
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        82
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        600
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        28571
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10080
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        河北工业大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        20
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        20
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        592
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        36125
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10107
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        石家庄铁道大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        13
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        1
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        577
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        -
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10110
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        中北大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        94
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        4
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        577
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        -
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10112
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        太原理工大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        30
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        30
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        579
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        48107
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10126
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        内蒙古大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        41
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        3
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        577
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        -
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10140
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        辽宁大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        14
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        14
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        578
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        49276
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10141
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        大连理工大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        52
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        55
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        625
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        12773
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10145
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        东北大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        114
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        118
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        611
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        20863
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10147
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        辽宁工程技术大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        18
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        1
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        577
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        -
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10151
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        大连海事大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        104
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        107
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        586
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        41528
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10159
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        中国医科大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        25
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        25
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        599
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        29865
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10163
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        沈阳药科大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        6
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        6
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        583
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        44161
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10173
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        东北财经大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        24
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        25
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        610
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        21436
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10183
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        吉林大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        254
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        259
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        614
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        19053
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10184
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        延边大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        8
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        3
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        577
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        -
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10186
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        长春理工大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        150
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        4
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        577
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        -
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10200
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        东北师范大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        25
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        25
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        587
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        40295
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10212
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        黑龙江大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        61
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        -
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        -
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10213
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        哈尔滨工业大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        75
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        75
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        630
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10188
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10214
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        哈尔滨理工大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        121
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        7
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        577
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        -
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10216
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        燕山大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        54
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        51
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        577
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        -
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10217
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        哈尔滨工程大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        40
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        40
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        601
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        28261
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10220
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        东北石油大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        46
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        -
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        -
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10224
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        东北农业大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        24
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        4
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        577
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        -
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10225
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        东北林业大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        24
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        3
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        577
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        -
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10226
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        哈尔滨医科大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        27
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        28
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        577
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        50691
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10246
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        复旦大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        12
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        13
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        684
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        173
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10247
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        同济大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        94
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        95
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        661
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        1739
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10248
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        上海交通大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        25
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        25
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        683
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        197
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10251
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        华东理工大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        37
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        39
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        626
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        12327
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10252
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        上海理工大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        59
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        62
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        606
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        24623
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10254
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        上海海事大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        127
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        127
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        577
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        50373
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10255
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        东华大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        32
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        36
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        612
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        19988
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10264
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        上海海洋大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        81
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        59
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        577
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        -
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10269
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        华东师范大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        25
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        26
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        639
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        6724
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10271
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        上海外国语大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        638
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        7182
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10272
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        上海财经大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        38
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        38
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        666
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        1087
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10276
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        华东政法大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        16
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        16
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        620
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        15431
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10280
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        上海大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        618
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        16371
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10284
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        南京大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        75
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        75
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        668
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        919
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10285
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        苏州大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        34
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        36
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        614
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        19180
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10286
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        东南大学
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        67
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        68
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        637
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        7680
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        10287
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        南京航空航天大学